در مورد ولوو FH بیشتر بدانیم...

http://www.volvotrucks.com/SiteCollectionImages/VTC/Market/Trucks/Gallery%202008/Volvo%20FH/566x303_FH_02.jpgیکی از موضوعات مهم که در خرید یک کامیون مهم و تاثیرگذار است فاصله زمانی سرویس های دوره ای آن است. معمولا هزینه تعویض روغن موتور مدنظر خربداران کامیون است. ولوو FH از محصولات معتبر بازار هست که هوادارن زیادی دارد. متاسفانه در ایران تا آنجا که من پرس و جو کرده ام روغن را بعد از طی 20هزار کیلومتر تعویض میکنند که با بروشورهای سایت جهانی ولوو همخوانی ندارد.در زیر یک عکس برایتان تهیه کرده ام و کاملا معتبر است.در این عکس اطلاعات تعویض روغن موتور D12D طور کامل درج شده است.

 

کامیون های ایرانی اکثرا در رنج حمل سبک قرار میگیرند یعنی 44تن ترکیبی و اکثر مواقع هم در جاده آسفالت طی مسیر میکنند. اگر بتوانیم بهترین روغن توصیه شده سازنده را مصرف کنیم میتوانیم تا90000کیلومتر تردد کنیم.البته باید براساس قیمت و کیفیت موتور کامیون تصمیم گیری کرد چون اگر در کیلومتر 10هزار موتور شما خراب شود معمولا روغن را تعویض میکنند و این ضرر بزرگی خواهد بود. بهتر است از زمانی که موتورها نو و سالم هستند بهترین روغن را استفاده کنیم تا موتوری سالمتر و کم هزینه تر داشته باشیم

 

.